12.08.2014.

Повеља краљице Јелене Анжујске Дубровчанима (на свесрбску норму)

Єлена, милосћу Божиом кральица све сръбске землє и поморске, обѣћавам се архиепискупу дубровачкому и кнезу и свой опћини градской vъ Господа Бога Сведръжителя и vъ Прѣчистѫ Нєговѫ Матер и vъ Частни и Животворећи Крст Господа и vъ Света Божия Єванђелiа и три ста и осам десет Отца Никѣйских и vъ све Свете Богу угодне од вѣка, како хћу любити сав град, и како му прияѭт владике коє сѫ vъ граду, тако да га и яс любим, и такође да му прияѭт. И ако прiду купци Дубровчани без краля vъ мой двор, што им изхаби моим посланieм или на моє приятельство или неки властелин или тко годѣ, све да им ѩ плаћу. И ако им є хтѣти краль послати войску на Дубровник или гусу или што годѣ пакостити Дубровнику, да є од мене вѣдeнie vъ граду, колико найвеће могу бръзо, и да сам vъ свакѫ вашѫ неволѭ. И ово я пишем малому брату Никулѣ и брату нєгову Франчиску и господи дубровачкой Михоилу Бенчулићу и Петру Богданићу, и све писанiе пишем на Семиюн даьн vъ Бръилцу. И ово є име архиепискупа дубровачкога Алiяндра и кнеза дубровачкога Иван Сторлат, vъ коє се врѣме ова кньига писала. И я поставлям мой печат на ову кньигу.

Єлена милосћу Божиом кральица све сръбске землє и поморске

Нема коментара:

Постави коментар