30.09.2014.

Неки помени србског језика у Дубровнику и неколико података о нашем језику из архива дубровачке републике

СРБ :

Неки помени србског језика у Дубровнику и неколико података о нашем језику из архива дубровачке републике

Историјски Институт,историјски часопис, књига IC XXIX-XXX. 1982-1983.

Србски језик у Дубровнику :

« literis servianis sive illiricis »
« lingua rasciana sive illirica »
« lingua illirica o slava »
« slavo seu serviano »
« caractere slavo vel ut dicitur serviano ».

Неки помени србског језика :

- "serviano" (Мали Савет Дубровника. 15.03.1419. Consilium Minus, XXIV)
- Неки католички србски мисал (1512) у Дубровнику : « stampadis in littera et idiomate seruiano ».
- Канцелар Дубровника је"Cancelarius linguae slavae" ili "Cancelarius linguae servianae" Србски је тада матични језик : "Cancelarius linguae slavae" ili "Cancelarius linguae servianae" Канцеларија употребе"scriptae serviano eloquio et caractera » (1606).
- « messali cento in lingua serviana » (неки дубровачки протокол, 1563).
- Неки дубровачки племићи, Петар Лукаревић ет Мато Бунић, дописиваху на србском језику (« descripta sermone serviano ») у Италији (1582-1583).
-« in serviano et similiter (in) caractere serviano ». (дубровачки документ, 16.05.1583)
- Дубровачки Савет послаху писмо Мустају Бегу (9.12.1600) «de illud mittendo in caractere serviano ».
- Католички свештеник Никола Фиоровић (Nicolo di Fiorio) пише тестамент на србском језику (caractere slavo seu serviano). (1601).
- Дубровачко-Отоманске везе. Дубровачка Канцеларија.
« lettera nostra in serviano ». (1601)
8.05.1717 : « E venuta a di 8 maggiio 1717. Littera scritta in serviano all’Eccellenze Vostre da Osman Begh di Trebinje ».
4.12.1754 : « scrittaci in serviano da un tal Ahmet Haggi Omerovich di Seraio ... ».
- Ордонанс дубровачке администрације (1.11.1638) « in lingua seruiana per maggior intelligenza di ogni uno ».
- Тестамент (9.12.1687) у Дубровнику : « scriptum sermone et caractere serviano (...) fuit traductum in caractere latino et vulgari per ser Antonium Sabaci cancelarium linguae slavae ».
- Трговачка потврда у Дубровнику (16.10.1785) : « receptio facta in idiomate serviano in quodam liberculo ».


Извори :
- Бранислав Недељковић. Неколико података о нашем језику из архива дубровачке републике.IC XXIX-XXX. 1982-1983.
- Бошко И.Бојовић. Рагусе (Дубровник) ет л’Емпире оттоман (1430-1520). Les actes impériaux ottomans en vieux serbe de Murad II Ă Selim Ier. Association Pierre Belon. Парис 1998.
- Милан Решетар. Језик србског молитвеника од год.1512. Глас САН 186 (1938), п 171-239
- М. Динић. Три документа о официју штампаном ћирилицом 1512 године. IC II, 1949-1950, p 112.
- Павле Ивић. О значењу израза Lingua Seruiana у дубровачким документима XV-XVII века. Зборник за филологију и лингвистику – Matica Serbica Classis Litterarum Archivum Philologicum et linguisticum. t XII, Нови Сад, 1969, п 79-80.
- Константин Јиречек. Споменици србски. СКА XI (1892). П 85-86 н°91 
- Diversa Cancelariae
- Diversa de ForisИзвор : Бранислав Недељковић. Неколико података о нашем језику из архива дубровачке републике, Историјски Институт,историјски часопис, књига IC XXIX-XXX. 1982-1983.                                                                Аутор : Крсто Крцун Драговић

Нема коментара:

Постави коментар