05.01.2015.

МАЛЕШЕВСКИ ГОВОР
Малешевски говор спада у Источномакедонске говоре. Говори се у Малешевији и добром делу Пиринске Македоније.

Малешевски говор приказан на карти светлозеленом бојом (обухвата град Благојевград и Делчево)

ФОНОЛОШКЕ ОСОБИНЕ

 • Старословенски глас Ѫ (он) прешао у а : даб (дуб), габа (губа), важе (уже)
 • замена старословенских јерова Ъ > о, Ь > е : бочва (бачва), сон (сан), дош (дажд), свекор (свекар), пекол (пекао), ден (дан), темен (таман), тенка (танка)
 • употреба сугласничке групе шч и жџ уместо старословенских *tj, *dj : кашча (кућа), гашчи (гаће), ношческа (ноћас), плешчи (плећа), вежџа (веђа), межџа (међа)
 • промена старословенског вокалног Л у полуглас: пун > п'н, бува > б'а, вуна > в'на, жут > ж'т, суза > с'за
 • вокално л и р: длг, клбо, крв, трн, грло, дрво
 • употреба предлога, као у српском (у град > у градо)
 • употреба српског х наместо македонског в на крају речи (видов > видох): бух (був), страх (страв)
 • испуштање слова т при члановању именица (братот > брато)
 • меки сугласници љ и ћ на крају речи: сољ, кронџуљ, темељ, жељћа, точиљћа

МОРФОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

 • садашње време 1л. јед. са а : ода (ходам, идем), печа (печем), пија (пијем)
 • употреба суфикса -ове за множину : волове, носове
 • употреба предлога воф (у) и сос (са)
 • употреба глаголског прилога са наставкомћи : одејћи (одећи), викајћи (викајући)
 • употреба наставка за имперфект - шеа : одешеа (одоше), викашеа (викаше), пијешеа (пијеше)
 • акцент на наставку за 1л. јед. аориста код глагола на ох : пеко́х, реко́х, влего́х

ЛИЧНЕ ЗАМЕНИЦЕ


Једнина
 • Јас
 • Ти
 • Он
 • Она
 • Оно
Множина
 • Нијe
 • Вијe
 • Тијe, Они

Речник малешевских традиционалиних речи и фраза.

малешевски
македонски књижевни
српски књижевни
арен
добар
добар
арно
добро
добро
Аресува ми се.
Ми се допађа.
Допада ми се.
Аресуваш ми се.
Ми се допађаш.
Допадаш ми се.
А бе беге наонам.
А бе бегај таму.
Ајде бре бежи тамо.
Алал да ти је.
Блазе тебе.
Алал да ти је.
балтија
секира
секира
башча
татко
тата
башча ти
татко ти
твој тата
Брка се там дека не је мачему.
Се меша таму каде што не му је место.
Петља се тамо где му није место.
Боли ме.
Ме боли.
Боли ме.
балосува
занесува
заноси
Балосах се.
Се занесов.
Занесох се.
варка
брза
жури
Варкам се.
Се брзам.
Журим (се).
вижџаја
гледајат
гледају
виш
види
види
вонка
надвор
вани, напољу
вуча ми
вујко ми
мој ујак/ујко/ујка
вучо
вујко
ујак, ујко, ујка
гашчи
гаћи
гаће
гледе
гледај
гледај
Гонат ме.
Ме бркајат.
Гоне ме.
грлест
гласен
грлат, гласан
гасто
густо
густо
Гони се у пичку матер.
Оди во мајкина.
Гони се у пичку материну.
гулемо
големо
големо, велико
Дека ждрапаш?
Каде одиш?
Где идеш?
дека
каде
куде, где
до дека
до каде
до куда
дреше
алишта
дреје, хаљине, одеће
друјден
задутре
прекосутра
дума
збор, зборува
прича, говор, говори
думаш
зборуваш
говориш
Дека си бе батка?
Каде си бе дечко?
Где си бре брате?
Думам си на мене.
Зборувам сам со себа.
Причам сам са собом.
еле
нели
није ли, зар не
Еле ти рекох.
Нели ти реков.
Зар ти не рекох.
ж’ти
жолти
жути
жто
жолто
жуто
жбрекнало
поттечено
отечено
зашчо
зошто
зашто
збркан
збунет
збуњен
збрках
помешав
помешах
Збркал сам се.
Сум се збунил.
Збунио сам се.
Зашчо па да не.
Зошто да не.
Зашто да не.
Зајеби таја работа.
Остави ја таја работа.
Остави се тога. Зајеби то.
sаран
сабајле
рано, ујутру, сабајле
о sаран
од сабајле
од сабајле
иска
сака
иште, жели
искам
сакам
иштем, желим
Искам те.
Те сакам.
Волим те. Иштем те.
Искаре го.
Избркај го.
Истерај га.
Искарах го.
Го избркав.
Истерах га.
Исбрише се.
Исбришај се.
Избриши се.
Јас се пита туа.
Јас се прашувам овде.
Ја се питам овде/ту.
кашча
кућа
кућа
Ка си?
Како си?
Како си?
кажуве
кажувај
казуј
клепаци
влечки
папуче
като клепаци
како влечки
као папуче
куга ка
кога како
како кад
колкава штета
каква штета
колика штета
ка не
како да не
како да не
краје на светот
крајот на светот
крај света
клекав
слаб
клецав, слаб
лакомар
ненаситен
незаситив, прождрљив
Луле го Марко.
Клацкај го Марко.
Љуљај/клацкај Марка.
маленко
мало
мало
мача
мајка
мајка
маче ти
мајка ти
твоја мајка
мушица
мува
мува, мушица
маленка врата
мала врата
мала врата
ногу
многу
много
нече
не сака
неће
нечу
не сакам
нећу
нечеме
не сакаме
нећемо
не дооди
не доађај
не долази
не се пуке
не се секирај
не секирај се
наоди
наођа
налази
не ми к’цсе
не ме тепај
не ударај ме
Ногу се нервирах.
Многу се нервирав.
Много се нервирах.
на там на вам
кага каде
тамо-вамо
Напнен сам.
Напнат сум.
Напет сам.
Не пасува.
Не одговара.
Не паше/одговара.
Навикнал сам на се.
На се сум навикнет.
На све сам навикнут.
На лажата са и кратки нозете.
На лагата кратки и се нозете.
У лажи су кратке ноге.
Не ме држ за димата.
Не ме фаћај за збор.
Не држи ми за реч.
Не ми флази фоф главата.
Не ми влегува во глава.
Не улази ми у главу.
оџин
оган
огањ
ошче
уште
јоште, још
онеден
задвчера
прекјуче, ономад
остегарка
копје
копље
Ошче од маленки нозе.
Уште од мали нозе.
Јоште од малих ногу.
одрцотинка
гребнатинка
огреботина
плувни
плукни
пљуни
поје
пеје
пева
појеш
пејеш
певаш
Че појеме.
Ће пејеме.
Певаћемо.
поарни
подобри
бољи
поарчи
потроши
потроши, поарчи
пални
пипни
пипни
плашча
плаћа
плаћа, плата
плашчање
плаћање
плаћање
По цел ден работа.
Работам по цел ден.
Радим по цео дан.
прејека
пред малку
малопре
попиздех
шизнав
попиздех
половин пат
пола пат
пола пута
пилишча
птици
птице, пилићи
питање
прашање
питање
ражџа
рађа
рађа
рипи
скокни
скочи
равна
рамна
равна
равно
рамно
равно
ревна
заплака
заплака
реве
плаче
плаче
сос
со
са
с’нце
сонце
сунце
савна
се раздени
свану, раздани се
суи
суви
суви
снеси го
симни го
спусти га
Скапахме се од смешка.
Се скинавме од смејење.
Умрли смо од смеха.
Смеје му се фоф фацата.
Му се смеје в лице.
Смеје му се у лице.
тојага
стап
тољага, штап
това
тоа
то
тове
тој
он, тај
таван
поткровје
таван, поткровље
треб да биде
изгледа се случи
треба да буде
фоф
во
у
фани
фати
хвати, хватај
фани ме
фати ме
ухвати ме
фани го
фати го
ухвати га
Фала на питањето.
Благодарам на прашањето.
Хвала на питању.
Фана усвет.
Факи магла.
Ухвати маглу.
цафтат
цветајат
цветају, цвату
Цел сам се напнал.
Целиот сум напнат.
Цео сам напет.
час
навечер
вечерас
човеци
луђе
људи
Че те ск’цам
Ће те тепам.
Бићу те.
Че те утепа.
Ће те убијам.
Убићу те.
џага
моторна пила
моторна тестера
шчо
што
шта, што
шија
врат
врат, шија
шушумига
флегматичен човек
флегматичан човек
шчо има
што има
што/шта има
шчерко
ћерко
шћерко, ћеркоНема коментара:

Постави коментар