15.01.2015.

Петар Петровић Нѣгош (ДѢЛА)


СЛАВЕНОСЕРБСКИ: У изворнѣм називима дѣла уграђени су хиперлинкови ка фототипским изданiима кньига 

СВЕСРБСКИ: Въ изворним називима дѣла вьградени сѫ хиперлинкови ка фототипским изданiима кньига

НОВОСРПСКИ: У оригиналним називима  дела уграђени су хиперлинкови ка фототипским издањима књигасвесрбски: Пустиньак цетиньски
новосрпски: Пустињак цетињскисвесрбски: Лѣк iарости турске
новосрпски: Лијек јарости турске


свесрбски: Ода ступльеніа на престолъ Фердинанда I императора аустриіскога и кральа мађарскога
 новосрпски: Ода ступљења на престо Фердинанда I императора аустрискога и краља мађарскога 
свесрбски: Три дьна въ Трсту
новосрпски: Три дана у Трсту


свесрбски: Огледало србско
новосрпски: Огледало српско


свесрбски: Луча Микрокосмоса
новосрпски: Луча Микрокосмоса


свесрбски: Горски Вѣньц
новосрпски: Горски Вијенац

свесрбски: Слободиіада
новосрпски: Слободијада


свесрбски: Дечански споменици
новосрпски: Дечански споменици

Нема коментара:

Постави коментар